Porušovaní pravidel

Porušuje někdo pravidla nahlašho jsem.

Do 48 hodin ti odpovíme.